Paardencoaching

In samenwerking met Valente Coaching bieden wij ook verschillende vormen van paardencoaching aan. Bij paardencoaching wordt gebruik gemaakt van de wijze waarop paarden reageren op hun omgeving. Paarden zijn sociale dieren, gewend om in een kudde te leven en als vluchtdieren zijn ze bedacht op mogelijk gevaar. In de groep bestaat een duidelijke rangorde en paarden helpen elkaar om indien nodig te kunnen vluchten. Ze vangen signalen op van elkaar en vanuit hun omgeving en zijn in staat om hierover te communiceren. Zo zal een paard bij een kuddegenoot spanning opvangen en helpen om deze los te laten. Dit natuurlijke gedrag van paarden vormt de basis van paardencoaching. Het paard reageert namelijk ook op de energie die wij als mensen bij ons hebben.

Individuele paardencoaching
Welke verandering wil jij in je leven? Ben je op zoek naar persoonlijke groei en ontwikkeling of loop je steeds tegen dezelfde thema’s aan? Wil je loskomen van negatieve gedachten en stress of patronen die een belemmering vormen? Paardencoaching kan jou hierbij helpen. De signalen die het paard geeft worden door de paardencoach uitgelegd en teruggekoppeld. Dit kan inzicht geven in dilemma’s die er zijn. Veranderingen in de energie door gevoelens en gedachten die bij je opkomen vangt het paard feilloos op, maar heeft er geen oordeel over. Wel kan het paard helpen om spanning los te laten en iemand meer verbinding met het eigen lichaam te laten ervaren. Het is gebleken dat dit contact tussen mens en paard veel indruk maakt en dat de verworven inzichten nog lang doorwerken. Deze manier van coachen is gericht op het leren van ervaringen, op bewustwording en het zoeken naar een antwoord of oplossing die jij zelf al bij je draagt. Vaak heeft één sessie of een kort traject al veel effect.

Paardencoaching in teamverband
Door middel van het gezamenlijk uitvoeren van een activiteit met de paarden krijg je meer helderheid op gebieden als communicatie, samenwerking, contact maken, leiding geven, focus en werken vanuit denken of gevoel. Zit jij op de goede plek? Komen jouw talenten en kwaliteiten binnen dit team of bedrijf tot uiting? Wat zijn jouw kwaliteiten en valkuilen? Paarden zijn kuddedieren en geven je direct feedback op hoe jij als bijvoorbeeld leidinggevende in jouw team/bedrijf staat. Door de metaforen die de activiteiten bieden en de directe, objectieve feedback van het paard komen gevoelens, gedrag, patronen, en thema’s sneller aan de oppervlakte dan bij welke andere vorm van coaching dan ook. welke plek jij inneemt in jouw team.

Paardencoaching voor mensen met een ziekte of beperking
Paardencoaching wordt al vaak ingezet bij mensen die te maken hebben met gezondheidsklachten en/of psychische problemen. Er zijn diverse onderzoeken gedaan naar de effecten van door dieren ondersteunde therapie en therapeutisch paardrijden, waarbij men kijkt naar de invloed van de interactie tussen mens en dier op gezondheid. Alle reden om paarden in te zetten bij de behandeling van mensen met een ziekte of beperking. Wij willen graag meer bekendheid geven aan de mogelijkheden die er zijn voor bijvoorbeeld mensen met dementie, een beroerte (CVA) of de ziekte van Parkinson. Dit vraagt soms om praktische aanpassingen, maar in de meeste gevallen is het mogelijk om een paard of pony in te zetten voor de coaching. Paarden oordelen niet en dit helpt om gewoon jezelf te zijn en van daaruit bezig te zijn met het thema of de hulpvraag die er ligt. Specifieke aandachtsgebieden zijn bijvoorbeeld:

  • Communicatie bevorderen, met en zonder woorden
  • Bewegingen uitlokken, initiatief nemen
  • Samenwerking versterken (bv. samen met een naaste een oefening doen)
  • Emoties toelaten
  • Leren om te ontspannen
  • Leren om grenzen aan te geven
  • Reminiscentie: het ophalen van positieve herinneringen (bv. als mensen zelf paarden hebben gehad of paardgereden)
  • Zintuigen activeren: alle zintuigen worden geprikkeld wanneer je bezig bent met het paard, activiteit in de buitenlucht is stimulerend

Het contact met het paard biedt een positieve beleving en helpt zelfvertrouwen op te bouwen. Voor de één is ontspanning of het paard aanraken belangrijk, de ander wil misschien liever actief bezig zijn of samen wandelen. Ervaring met paarden is niet nodig. Er wordt alleen naast het paard gewerkt en niet erop.

Interesse? Neem dan contact op voor een vrijblijvend intakegesprek.

red line

horse-shoe-clipart-black-and-white-ncBKLj7cA (1)